דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
new-x
cinema
background background

תקנון

למובילנד בתי קולנוע בע"מ ("מובילנד" או "החברה") אתר אינטרנט ויישומון (להלן ביחד ולחוד: "אתר" או "אתר האינטרנט") המציעים מידע על הסרטים המוצגים בבתי הקולנוע של החברה ואפשרות לרכישת כרטיסים. הכרטיסים נמכרים לכל סניפי הרשת הפעילים. אתר האינטרנט הינו בבעלות החברה.

 

שימוש באתר האינטרנט

שימוש באתר האינטרנט לרבות בעת ביצוע הזמנה באתר האינטרנט, מותנה בהסכמת המשתמשים (להלן גם: "הלקוחות") לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. המשתמשים מצהירים כי הינם מודעים לתקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלים אותם, ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כנגד החברה או מי העוסק מטעמה בהפעלת האתר (אשר ייחשב לחלק מ"החברה" לצרכי תקנון זה)  בכל הנוגע לשימוש באתר, למעט בנוגע להוראות האומרות אחרת במפורש בתקנון זה.  

לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבצעים המפורסמים באתר, מחירים וכיו"ב. לחברה שמורה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי תקנון זה ובלבד שתדאג כי התקנון המפורסם באתר יהיה התקנון המעודכן התקף.

המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים, אלא אם צוין אחרת וכוללים מע"מ.

פרטים אודות המידע הנאסף באמצעות האתר, אופן שמירתו, השימוש הנעשה בו ובעוגיות (cookies) וכיו"ב נמצא במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה [לינק].

ככל ויימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות מובילנד (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו"ב), יובהר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעת החברה, אינו בשליטתה ואין לחברה כל אחריות עליו. כמו כן, מובילנד איננה אחראית לכך שקהל לקוחותיה יכנסו דרך קישור כאמור לאתר שהינו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים. גם אינה אחראית לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו את המשתמש לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר אשר כוללת פרטים חלקיים, כוזבים או שנבדקה ונמצאה כניסיון להונות וכן לנקוט בכל אמצעים משפטיים ואחרים העומדים לרשותה כנגד לקוחות המבצעים פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים.

בשימוש באתר האינטרנט מתחייב הלקוח לא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית, לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/ ו הפצת דברי גזענות ו/או הסתה ו/או בכל אופן פוגעני אחר כלפי יחידים או קבוצות, לא לפרסם באתר מידע ו / או פרטים אודות אחרים ולא להשתמש באתר להפצת "וירוסים", תוכנות רוגלה ו / או כל דבר אחר העלול לגרום נזק לאתר, למחשביו או למשתמשיו.

מובילנד עושה כל מאמץ לדאוג לכך ששירותי האתר יהיו שוטפים, מהירים וללא הפרעות, אולם למרות האמור יתכן ויהיו שיבושים ו/או טעויות ו/או עיכובים ו/או תקלות ו/או הפרעות מסיבות סבירות במתן השירות בניגוד לאמור בתקנון זה.

 

רכישת כרטיסים באתר האינטרנט

נתונים: אתר מובילנד מאפשר ללקוחות רכישת כרטיסים להקרנות סרטים / אירועים / מופעים / הצגות וכל אירוע אחר. רכישת הכרטיסים מתאפשרת לאחר בחירת שם הסרט / האירוע,  שעת ההקרנה / שעת האירוע, מקום ההקרנה / מקום האירוע וכמות הכרטיסים המבוקשת.

בעת ביצוע ההזמנה יידרשו המשתמשים למלא פרטים לרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון תקף, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, פרטי אמצעי התשלום ופרטים נוספים ככל שידרשו. המשתמשים אינם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצון המשתמשים בלבד, אלא שללא מסירת הפרטים המלאים הנכונים הנדרשים, המשתמש לא יוכל לבצע את הרכישה ו/או להנות משירותים אחרים המוצעים באתר.

מושבים: לאחר בחירת נתונים אלו, יוכל הלקוח לבחור את מקומות הישיבה המתאימים לו בתרשים האולם בתפוסתו בעת ההזמנה, למעט בהקרנות / אירועים הנמכרים ללא כיסא שמור. באירועים אלו, לאחר בחירת הפרטים, יועבר הלקוח ישירות למסך התשלום.

רכישת כרטיסי קולנוע באתר מתבצעת באמצעים ממוחשבים ותלויי קווי תקשורת ישירות מול בית הקולנוע, לפיכך יתכנו מקרים בודדים בהם ייתפסו המקומות אשר נבחרו עוד לפני סיום תהליך ההזמנה. במקרה כזה, יופיע תרשים האולם בתפוסתו החדשה וניתן יהיה לבחור מקומות חדשים ולאשר את הפעולה. המקומות אינם משוריינים עבור הלקוח עד סיום תהליך ההזמנה וקבלת אישור סופי על ביצועה.

הצגת מלאי כרטיסים המוצעים למכירה באתר האינטרנט של החברה אינה מהווה אישור לזמינותם. כרטיסים ומקומות יישמרו בפועל אך ורק לאחר אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר.

לשימת לב, המערכת אינה מאפשרת בחירת מקומות המותירה מושבים בודדים ריקים.

שעת התחלה: השעה המצוינת באתר היא שעת תחילת האירוע אך הקרנת הסרט ו/או תחילת המופע / האירוע עצמו אינה בהכרח מתחילה בשעה זו. המקומות הנרכשים נשמרים עד 15 דקות מתחילת הסרט. לא תותר כניסה אחרי מועד זה.  מובילנד שומרת לעצמה הזכות להקרנת מקבץ פרסומות, קדימונים ו/או סרטוני מידע אחרים באורך משתנה על פי שיקול דעתה של החברה, לפני תחילת הסרט / האירוע עצמו.

תשלום: התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר המותאם לרכישה מקוונת או בהסדר של מובילנד עם ספק תשלומים אחר. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה.

אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ו/או ע"י ספק התשלומים אשר דרכה בחר הלקוח לבצע את הרכישה הינו תנאי מוקדם לביצוע העסקה.

למשתמש באתר ידוע כי פעולת הרכישה תסתיים רק כאשר יהיה עליה אישור מחברת האשראי אשר באמצעותה נעשתה פעולת הרכישה גם אם לא חתם על ספח כלשהו, אלא ביצע את הפעולה באמצעות האתר. 

חיוב הלקוח בגין הפעולה אותה ביצע באתר באמצעות כרטיס האשראי יחויב מידית בתום אישור חברת האשראי.

אישור סופי והצגת הכרטיסים: בסיום תהליך ההזמנה, לאחר שהלקוח אישר את כל פרטי ההזמנה, יוצגו על המסך פרטי הזמנתו המלאים יחד עם חיווי על הצלחת הפעולה. הודעת דואר אלקטרוני עם הכרטיסים שנרכשו ו / או הודעת סמס עם לינק להצגת הכרטיסים שנרכשו תשלח לכתובת הדוא"ל / טלפון נייד שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה.

את הכרטיסים שהוזמנו ואושרו סופית יהיה ניתן להציג על גבי הטלפון הנייד בכניסה לקולנוע או להדפיסם במדפסת הביתית, או להנפיקם בקופות הקולנוע בהצגת אמצעי התשלום איתו בוצעה ההזמנה.

במידה ובחר הלקוח להדפיס את כרטיסי הקולנוע במדפסת הביתית, יש לוודא מבעוד מועד כי הכיתוב על גבי הדף קריא וברור, והדפס הברקוד המופיע על גבי הדף קריא וברור גם הוא. בכל מקרה של ספק יש להביא את אמצעי התשלום איתו בוצעה ההזמנה לקופות הקולנוע. במידה והתקבלו הכרטיסים בדוא"ל ו/או במכשיר הנייד של הלקוח, יתאפשר להציג את הכרטיסים על גבי מסך הטלפון הנייד ובלבד שזה תקין ומציג את הכרטיסים בצורה קריאה וברורה.  

ניתן לוודא כי ההזמנה נקלטה במערכות החברה מספר דקות לאחר קבלת אישור ההזמנה (חשוב להמתין 10 דקות לפחות לביצוע הבדיקה) באמצעות הלינק המתאים באתר האינטרנט של החברה. במידה ומסיבה כלשהי לא התקבלו הכרטיסים בדוא"ל ו/או במכשיר הנייד, ולא הצלחתם לוודא כי ההזמנה נקלטה,יש ליצור קשר עם בית הקולנוע עמו בוצעה ההזמנה (פרטי בית הקולנוע מופיעים בעמוד המתאים באתר).

מבצעים והנחות: בכל מבצע או הנחה יוצגו תנאי הרכישה ומי זכאי להם באתר. שימת לב, חלק מההנחות והמבצעים נעשים ע"י מובילנד והיא רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את תנאי המבצע, תוקפו והזכאים להנות ממנו. כמו כן, מובילנד תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתעדכן באתר אודות שינוי התנאים כאמור.

בעניין מבצעים והנחות הניתנים ע"י צד ג' (מועדון צרכנות, חברת אשראי, חברות שוברים ו/או אחרים), מובילנד אינה ולא תהיה אחראית בגינם שכן מובילנד רק מאפשרת לבצע את הרכישה באמצעות האתר שלה. כל טענה או דרישה שיש ללקוח בגין המבצעים של צדדים שלישיים כאמור, יפנה הלקוח אל הצד השלישי הרלבנטי ולא תהיה לו כל עילה כלפי מובילנד.

*בפורמט "הקרנות הרצה מיוחדות" אשר נקבעו לצורך חזרה לשגרה אחרי סגר הקורונה הממושך, ובתיאום עם מועדוני הצרכנות יובהר ללקוחותינו כי בתקופת הביניים הקרנות אלו יחשבו כ"הקרנות מיוחדות" אשר השוברים השונים לא יהיו תקפים אליהם. בכל מקרה לא יפגע תוקף של שוברים שנרכשו בעבר. הודעה על חידוש כיבודם של שוברי צד ג' תמסר באתרי המועדונים ובאתר מובילנד עם החזרה לשגרה מלאה. 

 

רכישת מוצרים אחרים באתר

אתר האינטרנט מאפשר רכישה של מוצרים נוספים מעבר לכרטיסים להקרנות סרטים ו/או לאירועים ובהתאם: כרטיסיות מינוי, כרטיסי מתנה (Gift Cards) ומוצרי מזנון למזנוני הקולנוע (להלן ביחד: "השוברים"). השימוש בשוברים הינו בהתאם לתנאים המצוינים בעמוד הרכישה באתר ועל גבי השוברים עצמם, בין שהשוברים מודפסים ובין אם  בפורמט דיגיטלי. תוקף השוברים וההגבלות החלות עליהם מבחינת ימים, אולמות וסוגי הקרנה שונים – הינם מחייבים ואינם ניתנים לשינוי.

השוברים הנרכשים באתר יישלחו בפורמט דיגיטלי לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ההזמנה ו/או כלינק באמצעות הודעה טקסט (SMS) למספר הטלפון הנייד שנמסר בעת ההזמנה.

השוברים  מזכים את המחזיק בהם במספר הכניסות הנקוב על גבי השובר (בשובר כרטיסיה)  ו/או במספר הכרטיסים  או המוצרים המוטענים עליהם (בשוברי מתנה ושוברים למזנון).

השוברים הכוללים כניסות להקרנת סרטים אינם כוללים הקרנות מיוחדות. לעניין זה, "הקרנות מיוחדות" – הקרנות תלת מימד, הקרנה באולם VIP, הקרנות של סרטים בשפה הרוסית, הקרנות של סרטים בשפה ההודית ו/או שפות הינדיות אחרות, הקרנות טרום בכורה בשפה הצרפתית (לעניין זה הקרנות הנמכרות ע" סוכן ותמחורם שונה) , הקרנות ייעודיות בשפות אחרות ו / או הקרנות טרום בכורה מיוחדות שאינן חלק מההקרנות המסחריות של הסרטים, הקרנות מיוחדות לילדים, אירועי הקרנה לילדים בשיתוף גורם שלישי, הצגות לילדים, אירועי הרצאה וסרט, אירועי הרצאה בלבד, אירועי גיימינג ו e-sports. בעמוד המכירה של כל אירוע מפורטים כל התנאים וההגבלות הרלוונטיים לכרטיסים לאירוע לרבות הגדרת האירוע כ "הקרנה מיוחדת".כל השוברים  תקפים לשנה מיום ההנפקה, אלא אם נכתב מפורשות אחרת על גביהם.

בכל מקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת המצורפת אליהם או באתר מובילנד – התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר מובילנד – הם המחייבים.

שוברים יכובדו אך ורק כשהם שלמים, קריאים ואינם נושאים סימונים חיצוניים כלשהם.

אבדן שוברים כדין אבדן כסף מזומן. באשר למובילנד אין אפשרות לדעת האם השוברים הוצגו למימוש באמצעות אדם שלא רכש אותם.  

ככלל, שוברים וכרטיסיות אינם ניתנים להמרה בשווה ערך כספי או אחר ואינם ניתנים לשדרוג, אלא אם מצוין אחרת.

שובר אשר מצוין כי אינו תקף בימי שבת ו/או חג, אינו ניתן למימוש עד ל 06:00 בבוקר העוקב של יום השבת ו/ או החג.

כרטיסיות המינוי של מובילנד תקפות עד שנה מיום הנפקתן אלא אם נכתב אחרת בעת רכישת המינוי. 


 8+2 מתנה (10 כרטיסים, 320 ש"ח)  

כרטיסיה למימוש 10 כניסות לבתי הקולנוע של מובילנד לסרטים בהקרנה רגילה בלבד.  ניתן לממש עד 3 כרטיסים ביום (קלנדרי).  לסרטים בהקרנות מיוחדות ו / או הקרנות תלת מימד תתכן תוספת תשלום בעת ההזמנה בהתאם למחירון החברה בעת ההזמנה. הזמנת כרטיסים באמצעים מקוונים (אתר / אפליקציה) פטורה מתשלום דמי כרטוס מקוון. לא ניתן להמיר כרטיס זה בכסף או שווה ערך. הכרטיס בתוקף לשנה מיום הנפקתו. הכרטיסיה אישית ואינה ניתנת להעברה. לשימוש בחשבון הלקוח בו נקנתה בלבד.  בכפוף לתקנון החברה. ט.ל.ח

 

ו 10+4 מתנה (14 כרטיסים , 400 ש"ח) 

כרטיסיה למימוש 14 כניסות לבתי הקולנוע של מובילנד לסרטים בהקרנה רגילה בלבד.  ניתן לממש עד 4 כרטיסים ביום (קלנדרי).  לסרטים בהקרנות מיוחדות ו / או הקרנות תלת מימד תתכן תוספת תשלום בעת ההזמנה בהתאם למחירון החברה בעת ההזמנה. הזמנת כרטיסים באמצעים מקוונים (אתר / אפליקציה) פטורה מתשלום דמי כרטוס מקוון. לא ניתן להמיר כרטיס זה בכסף או שווה ערך. הכרטיס בתוקף לשנה מיום הנפקתו. הכרטיסיה אישית ואינה ניתנת להעברה. לשימוש בחשבון הלקוח בו נקנתה בלבד.  בכפוף לתקנון החברה. ט.ל.ח.

 

כרטיסיית סטודנט - 4 כרטיסים 

כרטיסיה למימוש 4 כניסות לבתי הקולנוע של מובילנד לסרטים בהקרנה רגילה בלבד.  ניתן לממש עד 2 כרטיסים ביום (קלנדרי).  לסרטים בהקרנות מיוחדות ו / או הקרנות תלת מימד תתכן תוספת תשלום בעת ההזמנה בהתאם למחירון החברה בעת ההזמנה. הזמנת כרטיסים באמצעים מקוונים (אתר / אפליקציה) פטורה מתשלום דמי כרטוס מקוון. לא ניתן להמיר כרטיס זה בכסף או שווה ערך. הכרטיס בתוקף לשנה מיום הנפקתו. הכרטיסיה אישית ואינה ניתנת להעברה. לשימוש בחשבון הלקוח בו נקנתה בלבד. מכירה לסטודנטים בלבד בהצגת תעודת סטודנט בתוקף ממוסד מוכר. יש להציג את תעודת הסטודנט גם בכניסה לסרט. בכפוף לתקנון החברה. ט.ל.ח

לעניין פג תוקף של מינויים :כלל המינויים יכובדו בהתאם לתנאים המצוינים על גבם או שצורפו למייל בעת הרכישה בהתאם לפרטים באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו.

מינוי שפג תוקפו וזאת עד 6 חודשים מיום תחילת סיום התוקף

 ניתן להאריך את תוקף המינוי על פי שתי האפשרויות

 לקבל תוקף ל  6 חודשים  וזאת בתוספת תשלום 6 ש"ח לכל כרטיס שנותר במינוי.

או רכשת מינוי חדש ולאחר הרכישה את היתרת המינוי שפג תוקפו  מעבירים למינוי החדש עם תוקף לשנה.

 

ביטול עסקה

כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח הינן סופיות ומחייבות. ביטול עסקה אינו אפשרי, אלא בהתקיים התנאים הבאים:

  1. בתנאי והביטול יעשה לפחות 3 שעות טרם מועד ההקרנה של הסרט הנבחר.
  2. ההזמנה שולמה בכרטיס אשראי בלבד (לא יבוטלו הזמנות ששולמו באמצעות חשבון Pay Pal ו / או כרטיס דיירקט ו / או אמצעי תשלום אחרים למעט כרטיסי אשראי).
  3. ההזמנה מבוטלת במלואה (לא ניתן לבטל חלק מהזמנה).
  4. הכרטיסים לא נאספו ע"י הלקוח מעמדות שירות עצמי או בקופות בתי הקולנוע ולא נסרקו על ידי הסדרן בכניסה לקולנוע

במקרה של ביטול עסקה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, יזוכה כרטיס האשראי בסכום העסקה, בניכוי דמי שירות לכרטוס מקוון על פי תעריף החברה המוצג באתר באותה עת.

ביטול עסקת רכישת שוברים  יתאפשר בתוך ארבעה עשר (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שלא נעשה שימוש כלשהו בשוברים . הביטול יתבצע בחיוב של 5% משווי העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.

היה ומסיבה כלשהי התבצע על ידי מובילנד או מי מטעמה שינוי מהותי ביחס להקרנה/מופע/הצגה ו/או ביטול הקרנה  ו/או מופע ו/או הצגה לאחר מועד הביטול האחרון, ניתן יהיה לבטל את העסקה עד למועד תחילת ההקרנה/האירוע ו/או לקבל כרטיסים חלופיים למועד הקרנה ו/או הצגה אחר בעלי שווי זהה לשווי הכרטיסים שבוטלו. להסיר ספק, שינוי האולם לא ייחשב כשינוי לצורך סעיף זה.

מובילנד לא תהא אחראית לכל פעולה ו/או נזק העשויים להיגרם ללקוחות בעקבות ביטול / שינוי כאמור וללקוחות לא תהיה כל טענה ו / או תביעה כנגד מובילנד בגין זאת, למעט הזכאות לביטול העסקה או לקבלת כרטיסים חלופיים כמפורט לעיל.

למרות האמור לעיל, בכל מקרה של אי קיום ההקרנה ו / או ההצגה ו / או האירוע במלואה או בחלקה בשל "כח עליון" (לרבות מקרי הפסקת חשמל שאינם בשליטת החברה, אירועים בטחוניים, או בשל מעשה או מחדל של המרכז המסחרי בו שוכנים בתי הקולנוע) לא תהיה ללקוח כל טענה ו / או תביעה כלפי מובילנד.

 

 

תקנון  ביטול כרטיסים לאירוע במובילנד .

אירוע סרט + הרצאה / כיבוד קל / הופעה וכדומה

מדיניות וחוק ביטול כרטיסים לאירועים / מופעים / סרט משולב הרצאות

במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם, עוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מבניהם ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. לא ניתן לבטל כרטיסים לאירוע 7 ימים לפני מועד האירוע במקרה כזה אין החזר כספי .


בהעסקה פרונטאלית (בבית העסק) הרי שתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. קובעות שביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרד הכרטיסים ממנו נרכשו הכרטיסים, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים , שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

עפ"י תקנות ביטול עסקה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

 

*ניתן לבטל הזמנות אשר בוצעו באתר ובמעמד קופות עד 3 שעות לפני מועד תחילת האירוע.

**ברכישה כל כמות כרטיסים ניתן לבטל חלק מהכרטיסים מכמות שנרכשה, ביטול חלקי של כרטיסים ברכישה מרוכזת ניתנת לביטול עד 3 שעות לפני תחילת האירוע

***למען הסר הספק לגבי מחיר כרטיס, המידה ובוצעו שינויים בכמות הכרטיסים למשל קנייה זוג כרטיסים ובוטל כרטיס אחד, המחיר הקובע מחירון האירוע לכרטיסים. ובכך יוחזר ההפרש בהתאם למחירון הכרטיסים.

תנאים כלליים ביחס לשימוש באתר

אין מובילנד או מי מטעמה אחראית לכל טעות של הלקוח בעת הקלדת הנתונים באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח, לרבות אם בעקבות הטעות לא הצליח הלקוח לקבל לידיו את הכרטיסים או השוברים הנרכשים. אין למלא פרטים אישיים כוזבים. מובילנד שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים בגין נזקים שייגרמו למובילנד ו/או למי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

המידע המוצג באתר מובילנד הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי דין. מובילנד ו/או בעלי מניותיה ו/ ו מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש ו / או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר מובילנד ובכל תכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של מובילנד בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מובילנד בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הם קניינה של מובילנד בתי קולנוע בע"מ בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת מובילנד ו/או המפרסמים בכתב ומראש. באם יופר האמור  בסעיף זה, הלקוחות יהיו עלולים להתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם ללקוח יחול עליו בלבד.

במידה ומובילנד תפרסם באתר פרסומים שונים ובכללם המלצות, יובהר בזאת כי כל פרסום כזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו / או עצה מקצועית וכל התנהגות על פיהם ו/או שימוש בהם הינם על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

כל התייחסות בלשון זכר במסמך זה היא לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים כמובן לשני המינים.

על השימוש באתר מובילנד יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד.

 

תנאי השהות בבית הקולנוע

למאחרים לא מובטחת כניסה להקרנה ו/או ההצגה ו/או האירוע אליו רכשו או קיבלו כרטיסים ובכל מקרה שכזה הכנסתם להקרנה תיעשה על פי שיקול דעתו של האחראי במתחם. גם במקרה בו האחראי במתחם יחליט שלא לאפשר את כניסת המאחרים לאירוע, לא יהיה החזר כספי ו/או אחר בגין הכרטיסים.

לפני תחילת כל סרט עשוי (אך לא מתחייב) ויוקרנו פרסומות ו/או קדימונים לסרטים על פי שיקול דעתה הבלעדי של מובילנד. ברכישת כרטיסים מצהיר הלקוח כי ידע על כך ואישר זאת בעצם פעולת רכישת הכרטיסים.

לקוחות המעוניינים לבקש החזר כספי ו/או אחר עקב ביטול הקרנה ו/או הצגה ו/או אירוע לאחר המועד האחרון לביטול כאמור לעיל, ימלאו טופס מתאים בקופות הקולנוע ו/או דרך יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר. הנהלת החברה תבצע החזר כספי מלא, חלקי או אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לנסיבות כל מקרה.

מובילנד שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מבית הקולנוע (בין אם באמצעות עובדיה ו/או גורמי בטחון ו / או משטרה) כל אדם שימצא מפריע באשר הוא. לעניין זה "הפרעה" בין אם במעשה או מחדל להפרת הסדר הציבורי, הפרעה לעובדי הקולנוע לעשות את עבודתם, הפרעה לקהל לקוחות הקולנוע באשר הם, שימוש מפריע ו / או בלתי חוקי במכשיר טלפון נייד, שימוש מפריע ו/או בלתי חוקי במכשירים אלקטרוניים (או כל אביזר אחר) אחרים במהלך הקרנת הסרט, יצירת רעש באולם הקולנוע או בתחומי הקולנוע, השחתת ציוד הקולנוע וכן כל התנהגות אחרת שאינה הולמת (לרבות אלימות מילולית או פיזית כלפי לקוחות הקולנוע ו / או העובדים).

האיסור העישון בבתי קולנוע :

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

איסור עישון

1. (א) לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן – מקום ציבורי).

(ב) לא יחזיק אדם במקום ציבורי מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין; בחוק זה, "מוצר טבק", "מוצר עישון" ו"עישון" – כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983.

 

בבתי הקולנוע מובילנד, חל איסור מוחלט על עישון סיגריה / סיגריה אלקטרונית / וייפ וכל אמצעי אלקטרוני כזה או אחר המוציא עשן / אדים.

 

למען הסר ספק יובהר כי גורם המורחק מבית הקולנוע בשל אחת הסיבות המפורטות לעיל כספו לא יושב ולא תהיה לא כל טענה ו / או תביעה כלפי מובילנד.

כל אדם מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס. תינוקות עד גיל שנתיים אינם חייבים בכרטיס. בעת כניסה לסרט עם תינוק, מובילנד תבקש מההורים לשבת בכסאות בסמוך לדלת היציאה ומתוך התחשבות בקהל הלקוחות הנוסף שנמצא באולם, יתבקש מההורים להוציא את התינוק בכל מקרה של בכי או רעש עד להרגעתו.

חשוב לדעת על הכנסת מזון לשטח בתי הקולנוע: 

אין להכניס לאולמות הקולנוע מזון או שתיה מהסוג שאינו נמכר במזנוני הקולנוע ולרבות פיצות, המבורגר, סושי, כריכים , בייגלה, צ'יפס וכד'.

למען שמירה על בטיחותכם, על ביטחון הצופים, הנכם מתבקשים לא להיכנס לאולמות הקולנוע עם כוסות שתייה חמה ללא מכסה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להכניס מוצרי מזון ושתיה לאולמות הקולנוע מסוג הנמכר במזנון הקולנוע בלבד. לא תותר הכנסת פריטי מזון שאינם נמכרים במזנון הקולנוע.  

כוסות השתיה בריפיל הנמכרות במזנון הינן פר בן אדם ואינן ניתנות לפיצול בין לקוחות (כוסות פלסטיק, בקבוקים וכו') . 

כמו כן, גמר עסקת "כוסות שתייה בריפיל" נעשה בסיום הסרט הנרכש , משמע לא ניתן לעשות שימוש חוזר בכוסות הריפיל הנמכרות במזנון לאחר סיום הסרט .  

האתר בבעלות מובילנד בתי קולנוע בע"מ ח.פ. 515848935.

 

 

new-x
מובילנד{{selectedTheaterName}}בחירת בית קולנוע
{{event.Name}}
{{event.Genres}} | {{event.LengthInMinutes}} ד' | {{event.MovieRating.Name}}

event picture
{{event.Dates.filter(function (obj) { return obj.Day == date; })[0].Day}}
לא נמצאו הקרנות