דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
new-x
cinema
background background

הצהרת פרטיות

 

מדיניות פרטיות

מובילנד בתי קולנוע בע"מ (להלן גם: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה, הפועל בכתובת האינטרנט   www.movieland-cinema.co.il   ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכל יישום אחר למידע ו/או רכישת כרטיסים (להלן: "האתר").

תנאים אלה יציגו בפניכם מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרי החברה. התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה ובמידע שייאסף אודותייך על ידה בעת שימוש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

גלישה באתר ו/או שימוש ביישומים, לרבות רכישת כרטיסים ופנייה לשירות הלקוחות, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה לכן אנא קראו אותה בקפידה.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

כדי לעשות שימוש בחלק או בכל השירותים המוצעים על ידי האתר כגון רכישת כרטיסים ו/או מוצרים אחרים, תדרשו למסור מידע אישי הכולל בין היתר שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, אמצעי תשלום וכיוב'. בנוסף, שומרת החברה מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש ביישומים, לרבות הסטוריית רכישות.

הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של מובילנד. מובילנד שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת, עמודים שצפית בהם ומוצרים ושירותים שעניינו אותך ואמצעי התשלום בהם השתמשת ו/או כל מידע אחר.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, עשויה מובילנד לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, מובילנד רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

בנוסף, החברה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש ביישומים כגון היסטוריית רכישה, סרטים מועדפים וכיו"ב. כל נתוני מידע אלו ייקראו במדיניות פרטיות זו "המידע". פריטי המידע הנמסרים על ידך לחברה או נאספים על ידי החברה במסגרת השימוש שלך ביישומים, נמסרים מרצונך החופשי ו/או  נאספים על ידי החברה בהסכמתך, והם יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יכול ולא תוכל להשתמש בחלק מהיישומים או בשירותים המוצעים. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסר לחברה במידת הצורך הם נכונים ומדויקים.


נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו ביישומים, הקישורים שנבחרו בהם, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל היישומים, משך זמן השהות ביישומים, מערכות ההפעלה שמשמשות אותך, הצעות, שירותים או סרטים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מידע זה ייקרא להלן  "מידע שאינו מזהה אישית".

 

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

לרשות משתמשי האתר עומדים כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

 

השימוש במידע

השימוש במידע או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מובילנד לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשהאיגוד סבור שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידי החברה אודותיך אלא במקרים המפורטים להלן:

 • העברת פרטיך לספקים ו/או שותפים עסקיים ו/או  נותני שירות ו/או קבלנים ו/או חברות המספקות שירותי אחסנת מידע לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים שנמכרו תוך כדי שמירה על פרטיותך כמפורט במסמך זה.
 • אם בצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במובילנד או בצדדים שלישיים כלשהם
 • אם עשית שימוש בשירותי מובילנד לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם מובילנד או מי מטעמה
 • אם התקבל במובילנד צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בינך לבין מובילנד
 • אם מובילנד תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, או תתמזג ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות הללו
 • בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו ביישומים במסגרת פעילות משותפת של החברה וצדדים שלישיים כפי שמוצג ביישומים טרם רכישת אותו מוצר או שירות, החברה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
 • מובילנד רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מובילנד תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

Cookies

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

אנא זכרו שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

מובילנד מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכות החברה. לשם שמירת המידע, מובילנד מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מובילנד אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות אותה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

המידע שנאסף באתר ובמאגר המידע שלו, מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. היה ומצאת שהמידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל info@movieland-cinema.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

החברה תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לספק לך שירותים, וכן על מנת למלא אחר מחויבויותיה החוקיות, על פי כל דין. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע אודותייך יימחק מהמאגר של החברה באמצעות פנייה לדוא"ל: info@movieland-cinema.co.il והחברה תדאג למלא אחר בקשתך כאמור, בכפוף לחובותיה על פי הדין החל.

 

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש למובילנד – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.


זכות לפנות לרשות להגנת הפרטיות

ככל שהנך סבור שפגענו בפרטיותך על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות דוא"ל info@movieland-cinema.co.il והנך רשאי בכל עת לפנות בנושא לרשות להגנת הפרטיות שהינה הגוף האמון בישראל על יישום חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.

new-x
מובילנד{{selectedTheaterName}}בחירת בית קולנוע
{{event.Name}}
{{event.Genres}} | {{event.LengthInMinutes}} ד' | {{event.MovieRating.Name}}

event picture
{{event.Dates.filter(function (obj) { return obj.Day == date; })[0].Day}}
לא נמצאו הקרנות